DÍTĚ V NEMOCNICI

 POBYT DÍTĚTE V NEMOCNICI – S RODIČEM ČI BEZ?

nemocniceNaštěstí stále více rodičů ví, že má ze zákona nárok doprovázet své nemocné dítě během celé jeho hospitalizace v nemocnici. Naštěstí rodiče také ví, jak moc je jejich přítomnost pro psychické i fyzické zdraví dítěte a rychlejší léčbu důležitá. Ale vědí to i nemocnice a jejich zaměstnanci? Odpověď by mohla znít asi takto: možná vědí, ale leckde dělají, že ne.

To, jak moc je důležité, aby rodič či jiný blízký člověk doprovázel dítě v nemocnici, v pro něj neznámém, z pohledu dítěte možná i děsivém prostředí, doufám nikdo nepochybuje.  Podívejme se teď proto na to, za jakých podmínek máte jako rodič právo dítě doprovázet, a co dělat, pokud vám je toto právo zaměstnanci nemocnice upíráno.

Úmluva o právech dítěte říká, že zájem dítěte musí být vždy na předním místě. Charta práv dětí v nemocnici stanoví, že děti v nemocnici mají mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Od 1. 4. 2012 garantuje zákon o zdravotních službách právo dítěte na nepřetržitý kontakt se zákonnými zástupci, tedy zpravidla rodiči, pokud to nebrání poskytování zdravotních služeb jako takových, či neodporuje zákonům nebo vnitřnímu řádu. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Jako důvod pro přítomnost rodičů bývá zmiňováno například urychlení zlepšení zdravotního stavu dítěte, nenahraditelná psychická podpora, posílení důvěry mezi rodiči a zdravotnickými pracovníky, lepší zvládnutí následné péče o dítě doma. To vše lze jistě zařadit mezi „zájem dítěte“.

Na druhou stranu by ale rodiče měli dodržovat léčebný režim a postupy, které jsou nutné k uzdravení dítěte. Lékaři totiž nemohou nést odpovědnost za správnou léčbu, pokud rodiče jednají v rozporu s pokyny lékaře (např. nedodržování diety). To by rovněž nebylo v zájmu dítěte.

Jak již bylo řečeno výše, zákon o zdravotních službách obsahuje právo nezletilého pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce během poskytování zdravotních služeb. Toto právo lze omezit, pokud by odporovalo jiným právním předpisům, vnitřnímu řádu nebo narušovalo-li by samotné poskytnutí zdravotních služeb (např. při operaci). Přítomnost rodiče u nemocného pacienta např. na lůžkovém oddělení by zpravidla těmto omezením podléhat neměla. Rodiče nejsou návštěva, ale zákonní zástupci dítěte a jeho právo na přítomnost rodičů platí nepřetržitě bez ohledu na návštěvní hodiny nebo denní či noční dobu.

Více informací k této tématice naleznete na stránkách Férové nemocnice: http://www.ferovanemocnice.cz/souhlas-a-rozhodovani-pacienta-32/prava-rodicu-kontakt-s-ditetem-309.html

V článku jsou použity texty z webu http://www.ferovanemocnice.cz/souhlas-a-rozhodovani-pacienta-32/prava-rodicu-kontakt-s-ditetem-309.html

ZPĚT NA STRÁNKU ZDRAVÍ DĚTÍ