Říkadla a písničky pro děti

Říkadla a písničky, se kterými se můžete potkat na našem CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI

Přivítání
Dobrý den, dobrý den to je ale krásný den. (ukláníme se)
Ruce máme na mávání, (máváme rukama)
nohy zase ke kopání. (kopeme nohama)
Dobrý den, dobrý den, (ukláníme se)
dneska si to užijem.   (tleskáme)

Brambora
Kutálí se ze dvora,  (motáme klubíčko)
takhle velká brambora. (zvedneme ruce nad hlavu)
Neviděla, neslyšela, (rukama zakryjeme oči, pak uši)
spadla na ni závora. (bouchneme rukou z výšky na zem)
Kam koukáš ty závoro? (prstem tytyty)
Na tebe ty bramboro! (ukážeme na dítě)
Kdyby tudy projel vlak, (děláme rukama mašinku),
byl by z tebe bramborák (dlaněmi děláme placku)

Mraveneček

Každé ráno na kopeček (sedíme a prsty děláme chůzi)
běží malý mraveneček (lezeme prsty od palce nohy na ohnuté koleno)
Vyjdi, vyjdi sluníčko (rukama děláme velký kruh),
pošimrej mne na líčko (šimráme na líčku)
I ty malý popleto (uděláme tytyty),
musíš počkat na léto (rukama se plácáme do stehen).

Vrabec
Típ, típ, típ, (spojíme ukazováček s palcem do zobáčku)
Vrabec vrabce štíp (štímepe se jemně do rukou).
Poprali se na keříčku, (zobáčky se poklepou)
vytrhli si po peříčku. (naznačíme vytrhávání vlasů)
Típ, típ, típ, (ruce dáme na ramena a máváme křídly)
vrabec vrabce štíp. (jemně štípneme do bříška)

Deštík
Ťuká, ťuká děštík, (prsty ťukáme do dlaně)
na široky deštník. (rukama obkroužíme střechu deštníku)
Ťuká, ťuká prstíkem, (klepeme rukou jako na dveře)
kdo je pod tím deštníkem? (rukama vytvoříme dalekohled a díváme se)
To jsem já, panenka (ukazováčkem ukážeme na sebe)
točí se mi sukénka. (rukama naznačíme sukni a točíme se dokola)
Běžím, běžím k sluníčku, (běžíme na místě a děláme velký kruh rukama)
osušit si sukničku. (otřepeme vodu z rukou)

Tetka
Tetka, kam jdete? (houpeme se z jedné nohy na druhou)
Co to nesete? (při pohupováním děláme z rukou košíček)
Pantoflíčky a knoflíčky nosím po světě. (rychle dupeme nohama)

Myška tanečnice
Měl jsem myšku tanečnici, (dáme ruce v bok a pohybujeme se v bocích)
tancovala po světnici. (zatočíme se dokola)
Byla černá a bílá, (pravou ruku vystrčíme ruku nahoru, pak totéž levou)
každému se líbila. (zatleskáme)
Když jsem přišel ze dvorečka, (dáme ruce v bok a pochodujeme)
točila se dokolečka. (točíme se dokola)
Dupla tam a dupla sem, (pravou nohou dupneme doprava a levou doleva)
mrskla fouskem pod nosem. (prsty přejedeme sem tam pod nosem)

Čtyři koťata
Bumtarata na vrata, máme čtiři koťata. (tleskáme do rytmu)
První mňouká, (pošimráme na dlani a zamňoukáme)
druhé přede, ( pošimráme na druhé dlani a zapředeme)
třetí hajat nedovede. ( pošimráme na chodidle a zakroutíme hlavou)
A to čtvrté prská, (šimráme na druhé chodidlo a zaprskáme jako kotě)
a ocáskem mrská. (zahýbeme dítěti palcem u nožky)

Letadlo
Letí,letí letadlo,koho by to napadlo.(běžíme s roztaženýma rukama)
Vyletělo mezi mráčky,(zastavíme se a vyskočíme)
pozdravilo všechny ptáčky.(prsty dáme na ramena a máváme “křídly,,)
Obletělo celý svět,(běžíme s roztaženýma rukama)
vrátilo se na zem zpět.(uděláme dřep a rukama plácneme na zem.)

Autobus
Chvíli krokem,chvíli skokem,pojedeme autobusem.(dítě vezmeme na matraci ve vodě.)
Řidič mačká houkačku,řeže každou zatáčku.(s matrací prudce zatáčíme.)
To je jízda, lidé drazí,sem a tam to s námi hází.(začneme jemně houpat matrací.)
Dopředu i dozadu,(matraci hodně nakláníme…)
všichni v jednu hromadu.(až dítě vyklopíme do vody.)

Bublina
Roznesla se novina, (držíme ruce u uší a nasloucháme)
že přiletěla bublina. (chytíme se v kruhu za ruce)
Bublina se nafukuje, (roztáhneme kruh)
letí, letí, poletuje. (pustíme se a zatočíme dokola)
Přiletěla nad náš dům, (uděláme stříšku nad hlavou)
udělala prásk a bum. (tleskneme rukama a bouchneme o zem)

Žabák
Houpy, houpy, (ležíme na zádech)
co si žabák koupí? (dítě si položíme na skrčené nohy)
Koupí on si za kačku, (pohupujeme dítětem)
velikánskou klouzačku. (narovnáme nohy a svezeme dítě na naše břicho)
Po klouzačce do rybníčka
veze klobouk pro vodníčka. (zvedneme dítě nad hlavu a dáme mu pusu)

Voda
Voda, voda hodná je, (nabíráme rukama vodu)
ta nám ruce umyje. (myjeme si ruce)
Umyjeme pusinku, (myjeme si obličej)
pohladíme maminku. (dítě hladí maminku)

Výše uvedená říkadla najdete v knize Dariny Krygielové “Kutálí se ze dvora… Říkejte si se mnou”

Pozdrav
Dobrý den, dobrý den, (uděláme dva hluboké předklony)
to je ale krásný den. (rukama obkreslíme kruh jako sluníčko)
Ruce máme na tleskání, (tleskáme)
nohy máme na dupání. (dupeme nohama)
Dobrý den, dobrý den, (uděláme dva hluboké předklony)
dneska si to užijem. (kroutíme hlavou a rukama)

Žába
Žába leze po žebříku, (napodobujeme lezení)
natahuje elektriku. (rozpažujeme)
Nejde to, nejde to, (kroutíme hlavou a rukama)
necháme to na léto. (tleskáme do rytmu)

Výše uvedené říkanky najdete v knize Dariny Krygielové: “Žába leze po žebříku, Říkejte si a cvičte”