Půjčovna

Seznam knih k zapůjčení

 • Elizabeth Davis: Orgasmický porod
 • Lucie S. Groverová: Aby porod nebolel – Těhotenství a porod jako příležitost k práci na sobě.
 • Marie F. Mongan: Hypnoporod
 • Soňa Kolmanová: Znovuzrozená
 • Aperio a kol.: Porodní příběhy
 • M. Mrowetz, G. Chrastilová, I. Antalová: Bonding – porodní radost : podpora rodiny jako
 • cesta k ozdravení porodnictví a společnosti?
 • Anne Bacus: První rok života vašeho dítěte
 • Doro Kamermann: První tři roky života dítěte
 • Anna Strunecká: Varovné signály očkování
 • Alexander Kotok: Očkování v otázkách a odpovědích pro přemýšlející rodiče
 • Laura Gutmanová: Mateřství a setkání ženy s vlastním stínem
 • Kopřiva, Pavel a kol.: Respektovat a být respektován
 • Liedloff, Jean: Koncept kontinua

 

Pravidla půjčování knih

 • K zapůjčení nabízíme knihy související zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o dítě.
 • Za zapůjčení vybíráme manipulační poplatek 20 Kč plus zálohu 100,- Kč za jednu knihu, maximální doba půjčení jsou 4 týdny
 • Pokud není kniha vrácena v řádném termínu, je pokuta za prodlení 20Kč/týden, tato částka je stržena ze zálohy na knihu.
 • Nemůžete-li ze závažných důvodů knihu včas vrátit, informujte nás o této skutečnosti na tel. 605 273 481 a dohodněte si náhradní termín vrácení knihy.
 • Za prodloužení výpůjční doby knihy platíte opět pouze 5 Kč/týden.
 • Stane-li se, že je kniha při vrácení závažně poškozená, vyhrazujeme si právo ponechat si celou výši zálohy na knihu.