gdpr

Ochrana osobních údajů

Pokud jste našimi klienty (tzn. účastníce se námi pořádaných aktivit) a odběrateli novinek nebo návštěvníky webu, svěřujete nám své osobní údaje.
Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.
Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR  (Obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce vašich osobních údajů?

Za organizaci Lanade (anade, z.s., Heřmánková 862/11, 713 00, Ostrava-Heřmanice,
IČO: 03809129)  je zodpovídající osobou, Mgr. Jana Dudová.

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování vašich údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 605 273 481 nebo na emailu: info@lanade.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správci vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
  především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
  osobních údajů,
 •  umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich
  práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami (jméno, email, telefonický kontakt), a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● marketing – zasílání newsletterů
Využíváme vaše  nejnutnější osobní údaje (e-mail a jméno)

Jste-li naším klientem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let nebo do obdržení žádosti o zrušení zasílání newsletterů z vaší strany  (formou zaslání emailu na info@lanade.cz). Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let od udělení svolení.

Pokud se přihlásíte na některou z námi pořádaných akcí a vyplníte rezervační formulář (jméno, email a telefon) budou tyto údaje použity pouze za účelem komunikace s vámi ve věci konkrétní služby, o kterou máte zájem a přihlásili jste se na ni a také k zasílání výše zmíněných newsletterů. Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a jméno,  nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání služby,atd) a vedení účetnictví.
Jste-li našimi klienty, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

● fotografická dokumentace , reference, živé akce, pobyty, semináře –  na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho
se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření
návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj
oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší
služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních
údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje.

Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům nemají přístup žádné třetí osoby.
Je možné, že se v budoucnu se rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele,
pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě
při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu
zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují
odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: info@lanade.cz

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
  zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my doložím ve lhůtě 30 dní, jaké
  vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
  právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
  newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu
ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 21 dní.

 • Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
vymažeme veškeré vaše osobní údaje  ze svého systému i ze systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na email.

 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li naši zákazníci na
základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr našich e-mailů zasláním emailu na info@lanade.cz

 • Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné
třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.