RESPEKTUJÍCÍ VÝCHOVA MARIE MONTESSORI

monteMaria Montessori vytvořila krátká doporučení pro rodiče, kteří chtějí se svými dětmi dobře vycházet a cítí, že respektující a láskyplný přístup plný vědomé pozornosti je tou správnou cestou. Tato doporučení jsou velmi jednoduchá, ale když se nad každým z nich na chvíli zamyslíte, objevíte moudrost mnoha knih v několika slovech. Budete-li číst alespoň jednou za rok tento krátký seznam, mohou se vaše vztahy s dětmi dostat na kvalitativně novou úroveň a vaše dítě vyroste v rozvinutou a harmonickou osobnost.

1. Děti učí to, co je obklopuje.
2. Je-li dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.
3. Je-li dítě často chváleno, učí se hodnotit.
4. Je-li dítěti předváděna agresivita, učí se prát.
5. Jedná-li se s dítětem poctivě, učí se spravedlivosti.
6. Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.
7. Jestliže dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.
8. Dostává-li dítě často vynadáno, naučí se pocitu provinilosti.
9. Pokud je dítěti často dáváno zapravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.
10. Dáváme-li dítěti často najevo shovívavost, naučí se být trpělivé.
11. Budeme-li dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.
12. Žije-li dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se nalézat v tomto světě lásku.
13. Nemluvte o dítěti špatně – ať je přítomno nebo ne.
14. Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.
15. Vždycky poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.
16. Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned nebo o něco později napravit.
17. Buďte připraveni pomoci dítěti, které ještě hledá a snažte se být nepozorováni tím, které už nalezlo.
18. Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí starostlivostí, zdrženlivostí, tichem a láskou.
19. Když jednáte s dítětem, dodržujte vždycky ty nejlepší způsoby – dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých.
Použit text ze stránky:  slunecnyzivot.cz/2015/05/respektujici-vychova-marie-montessori/ © Slunečný život Autorka: Michela Weissová

ZPĚT NA STRÁNKU PSYCHICKÝ VÝVOJ